Każdego siedemnastego dnia miesiąca spotykamy się w kościele pw. św. Konstancji na mszy świętej z prośbą o beatyfikację naszego Założyciela. 17 marca mszę świętą poprzedziła Droga Krzyżowa z rozważaniami napisanymi na podstawie tekstów Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego.

Ojciec Ignacy Posadzy pisał: „Tym, co z miłością szli na Golgotę, byli obecni, udzielił Chrystus zapewne łask szczególniejszych. Tę władzę udzielania łask zachowuje Chrystus do dziś dnia. Jeśli w duchu wiary pójdziemy za Nim, użyczy nam tych samych łask - łaskę wykonania cnót”.

20 lipca 1927 roku Sługa Boży o. Ignacy przeszedł osobiście w Jerozolimie Via crucis, tą samą, którą szedł nasz Zbawiciel. Droga ta wywarła na o. Ignacym nadzwyczajne wrażenie i - jak sam pisał - „wbiła się głęboko w pamięć”.

Rozważaniom towarzyszyła prezentacja z obrazami z Ziemi Świętej przygotowana przez s. Karolinę Szymkowiak. Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił naukę ks. Andrzej Iżyk. Tematem przewodnim była MIŁOŚĆ w nauczaniu Ojca Ignacego i naszym chrześcijańskim życiu. Ks. Andrzej podkreślił słowa Ojca: „Miłość wychodzi z siebie, by się udzielać i rozlewać tam, gdzie jej nie ma.”

Za przygotowanie wieczoru z Czcigodnym Sługa Bożym Ojcem Ignacym Posadzym była odpowiedzialna s. Karolina Szymkowiak.

Zdjęcia