Ewangeliczny radykalizm nie jest tylko dla osób konsekrowanych, on jest wymagany od wszystkich. Ale zakonnice i zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób proroczy. To jest świadectwo, którego od Was się oczekuje. Papież Franciszek

W sobotę 18 lutego w parafii Holy Child Jesus odbyło się doroczne spotkanie osób konsekrowanych Archidiecezji Chicago. Msza św. o godz. 16.00 pod przewodnictwem kard. Blase’a Cupicha poprzedzona była spotkaniem w centrum formacyjnym, podczas którego licznie zebrani konsekrowani dzielili się doświadczeniem życia i posługi we współczesnym świecie. Zebrani wysłuchali świadectw sióstr ze zgromadzeń: Verbum Dei Missionary Fraternity i Comboni Missionary Sisters oraz braci ze zgromadzeń: Congregation of Alexian Brothers i Order of St. Augustine. Każdy z mówców zwracał uwagę na potrzebę szukania jedności w różnorodności, którą niesie ze sobą każdy człowiek, ponieważ idąc za myślą św. Augustyna: „Istotą życia wspólnotowego jest, abyśmy na drodze naszego podążania z Panem, mieli jedno serce i jednego ducha”.

s.Stefania Gałka MChR, Chicago

Zdjęcia