Nasze oczekiwanie na Boże Narodzenie w kościele św. Konstancji w Chicago przebiegało na różnych płaszczyznach. Na pierwszym miejscu przygotowanie duchowe: dwie serie rekolekcji dla dorosłych oraz rekolekcje adwentowe dla dzieci z Polskiego Programu Religijnego oraz Polskiej Szkoły im. Św. Maksymiliana Kolbe.

Na Mszy świętej  roratniej z udziałem dzieci s. Karolina Szymkowiak wraz z osiołkiem – kumplem Maryi i Józefa, wprowadzała dzieci w tajemnice narodzin Zbawiciela świata. W naszej parafii od wielu lat pomagamy także potrzebującym. Na „Drzewku Dobroci” zawisły ornamenty z propozycjami pomocy (Dom Samotnej Matki prowadzony przez nasze siostry, pomoc misjom na Haiti, Dom Starców św. Józefa, dzieci z ubogich rodzin, duszpasterstwo dzieci i młodzieży…). Każdy mógł wybrać formę pomocy. Przeżywaliśmy także odwiedziny Świętego Mikołaja.

W ostatnich dniach adwentu, podczas warsztatów świątecznych najmłodsi przygotowywali wraz z rodzicami ozdoby choinkowe na „Drzewko dla Jezusa” oraz na domowe choinki.

Z racji przerwy świątecznej w szkole i pracy, wiele grup przeżywa spotkania świąteczne i wigilijne tuż przed Bożym Narodzeniem. Katecheci, nauczyciele, „Dziecięca Grupa Koronkowa”, Dziecięce Kółko Różańcowe oraz schola „Wicherki” spotkały się, aby celebrować narodziny Pana Jezusa. W wiele inicjatyw adwentowych zaangażowana była s. Anna Strycharz.

Zdjęcia