Kilka miesięcy temu - 23 marca odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne Grupy Animacji Biblijnej z naszej parafii. Jest to grupa ludzi świeckich (nadzwyczajni szafarze Eucharystii i katecheci), którzy podjęli wysiłek odwiedzenia wszystkich naszych 20 kaplic, by przeprowadzić spotkania z rodzinami w ramach Diecezjalnego Planu Akcji Ewangelizacyjnej (rok 2022 poświęcony jest Biblii).

Hasłem Planu są słowa z Księgi Jozuego: „Ja i moja rodzina będziemy służyć Panu” (Joz 24,15). Inicjatorami idei byli: Everson Ludorf, koordynator Rady Parafialnej i siostra Małgorzata, która uczestniczyła w formowaniu i przygotowaniach do spotkań z rodzinami i propagowaniu ich w parafii. Celem tych spotkań to: 1. Praktyczne wskazówki dotyczące Planu, 2. Zachęta do wspólnego czytania Pisma Świętego i modlitwy w rodzinach oraz 3. Ożywienie działalności liderów świeckich na naszych kaplicach. Przed tą grupą rozpoczął się kilkumiesięczny czas przygotowań przez modlitwę, lekturę i studiowanie Pisma św. oraz praktykowanie Lectio Divina.

Przez cały miesiąc sierpień spotkania z rodzinami prowadziły 4 ekipy Grupy Animacji Biblijnej: 1. szafarz Amilton Ptak (z kaplicy Nossa Senhora de Fátima) i katechista Luis Felipe Siepko (z kaplicy São Miguel), 2. szafarz Edmar Ludorf i jego żona, katechista Roseli Freder Ludorf (z kaplicy Sagrado Coração de Jesus – osada Palmas), 3. szafarz Orivaldo Krul (z kaplicy São Pedro – osada Japó), 4. szafarze: Rafael Frenzel, Everson Ludorf i Sebastião Grefin z kościoła macierzystego.

Każda z ekip dotarła już do pięciu kaplic naszej parafii, gdzie była serdecznie przyjęta przez miejscową wspólnotę.

W czwartek 29 września rozpoczęły się spotkania dla rodzin przy kościele macierzystym. Przez cztery tygodnie poszczególne ekipy spotykają się z rodzinami naszych katechizowanych dzieci.

Grupa Animacji Biblijnej już przygotowała drugie spotkanie oparte o liturgię Świętej Rodziny z Nazaretu i modlitwę Słowem Bożym.

Zdjęcia