11 września 2022 roku, na zaproszenie Ks. Proboszcza Mirosława Frankowskiego SChr, po 11 latach przerwy, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla na nowo podjęły pracę duszpasterską w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles w Kalifornii.

Piękne są powroty w miejsce, gdzie ludzie ze łzami w oczach dziękują Bogu za wysłuchanie ich modlitw i próśb. Siostra Bożena i Siostra Franciszka rozpoczęły swoją posługę w zakrystii, biurze parafialnym i sali parafialnej, która po Mszy Świętej jest centrum spotkań. Rozpoczęłyśmy też katechizację w Polskiej Szkole Sobotniej. Po latach powracamy też do słynnych niegdyś bazarów, które teraz będą miały miano odpustu w Dni Papieskie w październiku.

Parafianie wyremontowali i wyposażyli mieszkanie dla Sióstr.  Wkrótce będzie pierwsza Msza Święta w kaplicy w domu Sióstr i o tym napiszemy później.

Przesyłamy kilka zdjęć ze Mszy Świętej.  Ks. Proboszcz powitał nas staropolskim zwyczajem, chlebem i solą, dzieci kwiatami, a Parafianie życzeniem, aby Siostry już nigdy ich nie opuściły i zawsze we wszystkim im towarzyszyły. W Sali Parafialnej był dla każdego obiad i okazja do spotkania. 

Placówka w Los Angeles jest naszym najstarszym miejscem pracy w Stanach Zjednoczonych. Siostry Misjonarki rozpoczęły tu posługę w 1978 roku.  Parafianie ze wzruszeniem wspominają nasze pierwsze Siostry: Gertrudę, Barbarę i Michalinę, które już mają zaproszenie, aby spotkać się z tymi, którzy w tamtych czasach pracowali ze Siostrami.

Prosimy o modlitwę, aby nasza posługa na nowo zgromadziła Polonię i abyśmy razem z Ks. Proboszczem kontynuowali misję naszych Zgromadzeń; chwałę Bożą i zbawienie dusz Polaków na obczyźnie.