Lipiec w Cruz Machado obfitował w wiele ważnych wydarzeń w naszej codziennej pracy. Dzięki pomocy dobroczyńców z organizacji MIVA Polska, w ramach akcji Promienie Miłosierdzia i także dzięki dobrodziejom misyjnym naszego Zgromadzenia mogliśmy kupić zmotoryzowany wózek inwalidzki dla Sandra Schueda.

Sandro po przebytym w dzieciństwie zapaleniu opon mózgowych stał się osobą niepełnosprawną. Jakaż była jego radość, gdy otrzymał wózek, którym będzie mógł się poruszać samodzielnie. 

W tym miesiącu odbył się także praktyczny kurs dla wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy oraz techników pielęgniarskich z naszego powiatu pracujących w służbie zdrowia. Były przekazane im wiadomości teoretyczne na temat gruźlicy i szczepionek BCG, a także zajęcia praktyczne. Choć gruźlica jest chorobą znaną już od dawna, to jednak nadal istnieją jej przypadki i także groźne jej pochodne jak np. zapalenie opon mózgowych.

Nasz ośrodek zdrowia, a szczególnie grupa siostry Haliny dociera do nowych linii (dróg) w interiorze, gdzie dotąd nie było rejestru osób chorych i nie było pielęgniarzy środowiskowych. Po ogłoszeniu na Mszy św. na kaplicy tej linii (drodze) przez S. Halinę o rozpoczęciu rejestrowania chorych i przybyciu lekarza, pielęgniarki i pielęgniarzy środowiskowych, cała wspólnota się zorganizowała: założono Internet w salonie parafialnym, a potrzebujący z wielka radością przyjmowali w swych domach pielęgniarzy środowiskowych podczas rejestru rodzin. Po powrocie z terenu pielęgniarzy czekała praca przy komputerach, by wprowadzić wszystkie rodziny, a szczególnie chorych do systemu służby zdrowia. Następnego dnia pielęgniarze przenieśli się do sali przy kaplicy św. Antoniego. Ludność tej wspólnoty oddalonej o ponad 25 km od naszego miasteczka została przyjęta przez ekipę służby zdrowia na swojej Linii Palmital. Nawet obiad został dowieziony ekipie przez pracownika Urzędu Miasta i smakował wyjątkowo przy sali, gdzie odbywają się festy (odpusty) tej kaplicy. 

Ważnym akcentem tego miesiąca była też akcja szczepień przeciwko Covid 19 i grypie. Po dwóch tygodniach funkcjonowania sali szczepień przez cały dzień aż do godziny 21.00 jeszcze w sobotę 23 lipca mamy mogły przyprowadzić swoje dzieci na szczepienia. 

24 lipca s. Małgorzata uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Konsulat Polski w Kurytybie. Było to spotkanie Polaków mieszkających na południu Brazylii (Stany: Rio Grande do Sul, Santa Catarina i Paraná) z Wiceministrem Spraw Zagranicznych, Panem Marcinem Przydaczem i Ambasadorem Polski w Brazylii, Panem Jakubem Skibą. W spotkaniu uczestniczyła też Pani Dorota Barys, Zastępca Dyrektora Departamentu Ameryki MSZ i Pani Monika Domańska - Szymczak, Radca w Departamencie Ameryki MSZ oraz pracownicy Konsulatu w Kurytybie. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w parafii św. Piotra i Pawła, którą celebrowali Ks. Antonio Polańczyk, wiceprowincjał Towarzystwa Chrystusowego i ks. Józef Wojnar SChr. Po Eucharystii spotkanie miało swą kontynuację w siedzibie Stowarzyszenia Polskiego Józef Piłsudski, gdzie po przemówieniach czcigodnych gości z Polski grupa folklorystyczna Wisła przedstawiła kilka polskich tańców i pieśni.

W sobotę 30 lipca odbyło się natomiast spotkanie katechetów z naszej parafii, w którym uczestniczyło 53 katechetów z Matriz i kaplic w interiorze. Poprowadzili je Celio, koordynator katechezy w naszej diecezji i Laci z ekipy diecezjalnej. Poruszaliśmy tematy dotyczące nowej metodologii katechezy i nowego kalendarza katechezy w naszej diecezji. 

Zdjęcia