W środę, 13 października, w rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimskiej, ulicami Chicago odbyła się Procesja Maryjna. Procesja przeszła przez trzy parafie, tak zwany „Trójkąt Matki Bożej”, do którego należy kościół pw. św. Jana Kantego, Polska Misja Świętej Trójcy oraz kościół pw. św. Stanisława Kostki.

Ten piękny Maryjny wieczór rozpoczęliśmy mszą św. w kościele św. Jana Kantego, sprawowaną według rytu trydenckiego. Podczas procesji odmawialiśmy różaniec w języku angielskim, hiszpańskim i polskim modląc się o pokój na świecie i w naszym mieście.

Pielgrzymów przybyłych do naszej świątyni na Trójcowie powitał Dzwon Nadziei, poświęcony 22 sierpnia tego roku w Łagiewnikach, przez ks. Abpa Marka Jędraszewskiego, podczas VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Dzwon ten ma być głosem radości i nadziei. Jako jeden z kilku dzwonów rozsianych po sześciu kontynentach świata w Godzinie Miłosierdzia ma przypominać ludziom trzy nierozłączne słowa: NADZIEJA – MIŁOSIERDZIE – CHRYSTUS. Pozostałe Dzwony Nadziei znajdują się również w Manili na Filipinach, w Trinidad w Brazylii, na wyspach Samoa i Tongo w Oceanii, w Munyonyo w Ugandzie oraz w Polsce w Łagiewnikach.

Procesja Maryjna z modlitwą o pokój zjednoczyła ludzi wielu narodów i zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele św. Stanisława Kostki.

s. Stefania Gałka MChR, Chicago

Zdjęcia (Wojciech Adamski)