Wiadomości z Polski

Czwartek 14 lipca obfitował w doniosłe wydarzenia w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek. Oprócz srebrnego jubileuszu tego samego dnia odbyły się w kaplicy domu głównego w Poznaniu - Morasku także obłóczyny. Poprzez przyjęcie habitu i białego welonu Kinga Frąc, Gabriela Słaby i Katarzyna Grefkowicz rozpoczęły nowicjat i tym samym oficjalnie życie zakonne.