Wiadomości z Polski

Dzień wspólnoty zorganizowany dla sióstr Zgromadzenia 6 i 7 sierpnia miał podobny przebieg jak miesiąc wcześniej. Piątek siostry spędziły na modlitwie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, dziękując Patronowi Zgromadzenia za otrzymane łaski i prosząc Go o wstawiennictwo w wielu ważnych sprawach.

W dniach 4 - 5 sierpnia 2021 r. odbyło sie w domu głównym Zgromadzenia spotkanie dla sióstr przełożonych.  Wzięło w nim udział kilkadziesiąt sióstr z kraju i z zagranicy - były to przede wszystkim siostry odpowiedzialne za swoje wspólnoty lokalne, a także przełożone delegatur oraz mistrzynie poszczególnych grup formacyjnych.

Dobroć Boga jest niezmierzona. W tym roku katedralna wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej i scholki parafialnej spędziła pod opieką s. Eweliny i s. Agnieszki piękny czas w Piwnicznej Zdrój. Podczas tych kilku dni dziewczynki miały okazję poznać górskie okolice, spłynęły łódkami rzeką Poprad, zwiedziły Krynicę Zdrój i lokalne Muzeum Zabawek.