Wiadomości z Polski

17 stycznia minęła 38. rocznica śmierci Założyciela Sióstr Misjonarek, Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego. Dzień ten wpisuje się mocno w kalendarz modlitewny Zgromadzenia. Na całym bowiem świecie Misjonarki modlą się w rocznicę odejścia do Pana o beatyfikację Założyciela, jak też zanoszą swoją codzienną intencję, którą jest troska o zbawienie każdego polskiego emigranta.