21 maja w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze swój Jubileusz 25-lecia życia zakonnego świętowała s. Anna Kraśner MChR. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Ignatowicz, a homilię wygłosił ks. Marcin Bobowicz (katecheta z V LO, gdzie uczy s. Anna).

Na Uroczystości zgromadzili się licznie parafianie i zaproszeni goście m.in. z Goleniowa, z Limanowej, ze Wschowy (skąd s. Anna pochodzi). Oczywiście nie zabrakło naszych Sióstr, które przyjechały nie tylko z Moraska, na czele z s. Alicją Wikarią Generalną, ale również ze Szczecina.

W dniu Jubileuszu przypadała Uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa, dlatego nasze myśli były skierowane ku Niebu i wiecznej szczęśliwości (o tym mówił kaznodzieja). Każde powołanie, każdy nasz czyn, każde słowo ma nas przybliżać do Nieba, w którym jest pełen Miłości Bóg. Obyśmy się kiedyś wszyscy tam spotkali.

Po Eucharystii był słodki poczęstunek dla wszystkich parafian i zaproszonych gości.

Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie za wszelkie dobro uczynione przez s. Annę.

Zdjęcia