Cztery nasze młode siostry z Moraska postanowiły przejść razem z Chrystusem stacje drogi krzyżowej w warunkach trudniejszych niż tradycyjne nabożeństwo. Poniżej kilka refleksji z przebytej drogi:

Nasza nocna wędrówka rozpoczęła się w niedzielną noc 19 marca i skończyła się nad ranem w poniedziałek. Rozpoczęłyśmy I stację drogi krzyżowej pod moraskim przydrożnym krzyżem i wyruszyłyśmy do miejsca objawień św. Faustyny w Kiekrzu. Stacjami były przydrożne krzyże, napotkane domy bądź inne miejsca wśród pól i lasów.

Idąc, każda z nas miała swoje intencje w sercu, lecz w modlitwie początkowej prosiłyśmy najbardziej o to, by sam Chrystus przeszedł swoją drogę w nas. Cała podróż odbywała się w ciszy, chyba że miłość siostrzana wymagała dialogu. Trasa liczyła łącznie 20 km. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobra otrzymane w tej wędrówce.