Podczas minionego weekendu w klasztorze Sióstr Misjonarek w Morasku odbył się kolejny Dzień skupienia dla Kobiet. Tym razem 35 pań rozważało istotę Bożego Miłosierdzia, które jest niekończącą się Miłością oraz jego doświadczanie w codzienności.

Przewodniczkami na tej drodze były inne kobiety, te biblijne, których życie przybliżył nam ks. Artur Andrzejewski i te współczesne obecne na spotkaniu, a szczególnie Maria Krawczyk Ziółkowska, która podzieliła się świadectwem swojego doświadczania obecności Boga w życiu i pokładania w Nim ufności, nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Aby otworzyć się na działanie Miłosierdzia, niezbędne jest ciągłe stawanie w prawdzie przed Bogiem, co czynimy niejednokrotnie w sakramencie pokuty. Jego sens i znaczenie przypomniał nam ks. Proboszcz Matei Catargiu.

Usłyszane treści mogłyśmy przemyśleć podczas osobistej rozmowy z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem, a wszelkie nasze troski, trudności złożyć na ołtarzu podczas Eucharystii. Błogosławieństwo z Niej płynące z pewnością zaowocuje w sercach i życiu uczestniczek tego spotkania, które umocnione wróciły do zajęć dnia codziennego.

Wdzięczne za ten Boży czas, dziękujemy Siostrom Misjonarkom za okazane serce i gościnność, księżom za wygłoszone konferencje i sprawowane sakramenty i Marysi za poruszające świadectwo życia.

Katarzyna Hejne

Zdjęcia