27 lutego gościłyśmy w domu głównym kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu wraz z ich formatorami. Nasi goście przybyli na zaproszenie s. Magdaleny Wielgus, która w styczniu poprowadziła dla nich dzień skupienia.

Podczas wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. prefekt Paweł Białczyk, modliliśmy się o dar beatyfikacji naszego Założyciela, o. Ignacego Posadzego. Ks. prefekt wygłosił słowo, mówił w nim o konieczności wplatania w życie trzech filarów Wielkiego Postu: modlitwy, postu i jałmużny. W modlitwie uczestniczyli także ks. prefekt Marek Ratajczak oraz ojcowie duchowni: ks. Łukasz Pondel i ks. Dariusz Mazur.
 
Po Mszy św. i kolacji siostry wystawiły sztukę teatralną "Wołanie Króla". Była ona dla naszych gości okazją poznania Ojca, który kilka lat swojej posługi duszpasterskiej spędził w Poznaniu i zawsze był z naszym miastem związany. Wiele wątków dotyczyło też bezpośrednio historii zgromadzenia Sióstr Misjonarek i Księży Chrystusowców. 

W seminarium do posługi duszpasterskiej w kapłaństwie przygotowują się obecnie klerycy z trzech diecezji: poznańskiej, kaliskiej i bydgoskiej.