Wieczorem 13 grudnia w domu głównym Zgromadzenia w Morasku w wieku 94 lat zmarła śp. s. Anna Sołtys. Odeszła spokojnie do Pana w obecności modlących się współsióstr. 

Pogrzeb śp. s. Anny odbędzie się w piątek 16 grudnia o godz. 14.00 w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Poznaniu Morasku. Msza św. poprzedzona będzie różańcem o godz. 13.30. Prosimy o modlitwę za śp. s. Annę, by Miłosierny Jezus dał jej cieszyć się radością przebywania z Nim w niebie: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...

***

Siostra Anna Sołtys MChR urodziła się 4 marca 1928 roku we wsi Jurgów, niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej z rodziców Andrzeja i Marii. Dwa dni po urodzeniu przyjęła chrzest święty, na którym otrzymała imię Helena. Naukę w szkole podstawowej i średniej ukończyła w języku słowackim, kiedy Jurgów włączony był do Słowacji. Po ukończeniu szkoły pozostała przy rodzicach pomagając im w gospodarstwie.

Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek wstąpiła w styczniu 1960 r. 7 grudnia tego roku rozpoczęła roczny nowicjat, po ukończeniu którego złożyła pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożyła 15 sierpnia 1968 roku. W latach 1972-1974 uczęszczała na Dwuletnie Studium Katechetyczne przy Poznańskim Wydziale Teologicznym.

Całe swoje życie zakonne s. Anna pracowała w domu generalnym w Morasku. Jej głównym zajęciem było szycie szat liturgicznych, a także praca w ogrodzie. W latach 1979-1984 pełniła funkcję radnej generalnej. Przez kilka lat uczyła również katechezy dzieci w parafii w Morasku.

Zmarła wieczorem 13 grudnia 2022 r. otoczona modlitwą swoich sióstr w domu głównym Zgromadzenia.

Siostrę Annę zapamiętamy jako osobę głębokiej wiary, wielkiej gorliwości, niestrudzonej pracowitości i ogromnej życzliwości wobec każdego człowieka.

NEKROLOG