Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kierowała nasz wzrok i serca ku królewskiej godności naszego Pana i Oblubieńca. Dzień ten, który jest świętem tytularnym Zgromadzenia i w którym łączymy się duchowo pomiędzy najdalszymi zakątkami świata, obchodziłyśmy w duchu dziękczynienia za powstanie naszej wspólnoty zakonnej i za jej misję w Kościele.

Modlitwie w domu głównym w Morasku przewodniczył ks. bp Jan Glapiak, biskup pomocniczy poznański. Eucharystię koncelebrowali ks. Krzysztof Olejnik, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Bogdan Molenda, radny i ekonom prowincji amerykańskiej, oraz ks. Jerzy Sowa, kapelan domu.

Podczas Eucharystii modliliśmy się słowami prefacji: Boże, Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania: i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Służba takiemu Królowi i w takim Królestwie jest wielką łaską, na którą ciągle pragniemy odpowiadać. Uświadamiamy ją sobie także poprzez odnowienie aktu profesji zakonnej, co miało miejsce po homilii, jako potwierdzenie naszego dobrowolnego i radosnego poświęcenia „na szczytną służbę Twojego Królestwa prawdy, pokoju i zbawienia”.

Wieczorem w kościele parafialnym kontynuacją świętowania był koncert „Pieśń moją śpiewam Królowi”. Organizacji wydarzenia artystycznego, utrzymanego w charakterze medytacji biblijnej, podjęła się s. Sylwia Marciniak. Wystąpili Chór Parafialny, Schola Gregoriańska Dominus Regnat, Mieczysław Leśniczak – trąbka, s. Roksana Ossowska i Agnieszka Likos – skrzypce.

Zdjęcia