Z okazji VI Światowego Dnia Ubogiego w naszej moraskiej wspólnocie z wielką radością gościliśmy 17 listopada podopiecznych ze Schroniska św. Brata Alberta, które znajduje się na terenie parafii św. Królowej Jadwigi na Umultowie.

Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystym obiadem w naszym zakonnym refektarzu, gdzie czekały dla każdego imienne upominki ze Słowem Bożym wykonane przez nasze najmłodsze siostry. Spotkaniu towarzyszyło wiele radości szczególnie podczas rozgrywek tenisa stołowego. Nie zabrakło wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, której przewodniczył nasz ksiądz kapelan Jerzy Sowa SChr. Wspólny czas w naszym domu zakończyliśmy oglądaniem filmu pt.: „Oblicze Miłosierdzia”, który wprowadził nas w klimat zadumy i przekonania, że każdy dla Jezusa jest ważny, bo jest Jego umiłowanym dzieckiem.

Inicjatorką zaproszenia podopiecznych ze Schroniska na poznańskim Umultowie do klasztoru w Morasku była s. Monika Jurewicz. Siostra pracuje w parafii św. Jadwigi jako katechetka i zakrystianka, a oprócz tego regularnie odwiedza z apostolską posługą prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta dom stałego pobytu dla osób ubogich.

Zdjęcia