O tym, jak towarzyszyć dziś młodym ludziom, rozmawiano w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku w dniach 14 – 17 listopada podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Zakonnych Duszpasterzy Młodzieży i Powołań.

W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób konsekrowanych z całej Polski. Nasze Zgromadzenie reprezentowała s. Angelika Mrówka, która dzieliła się świadectwem swojej pracy z młodzieżą.

Nowością podczas tegorocznej edycji był kurs duszpasterski pt. „Otwarte ramiona” prowadzony przez Leszka Szawińskiego z Fundacji YAQ projekt. Celem warsztatów był rozwój kompetencji wychowawczych duszpasterzy oraz wskazanie rozwiązań, które mogą być pozytywną odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży.

Zdjęcia