Kolejne dni programu Spotkania Młodzieży Polonijnej odbywały się w domu głównym Sióstr Misjonarek i były głębszym wprowadzeniem w temat „Oto Człowiek – Król Miłości”.

Poprzez katechezę, rozważanie w grupach i modlitwę młodzi przybliżali się do Jezusa, którego królowanie ma wymiar służby aż do oddania swojego życia za nasze zbawienie.

W niedzielny wieczór siostry nowicjuszki uraczyły gości przedstawieniem o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim, po którym był czas wzajemnego spotkania i poznawania się. 26 lipca młodzież wraz z towarzyszącymi im siostrami wyjechała do Wrocławia i Szklarskiej Poręby. Na koniec dni spędzonych w Morasku uczestnicy spotkania pożegnali i podziękowali s. Annie Paluch, za ogromny wkład w organizację dotychczasowych SMP. S. Anna była główną organizatorką i „dobrym duchem” wszystkich spotkań polonijnych, a niebawem wyjeżdża z ramienia Zgromadzenia na misję do Polonii w Kanadzie.

Zdjęcia