Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski to dzień szczególnej wdzięczności wobec Maryi, naszej Matki, oraz modlitwy w intencji Polaków żyjących w kraju i na emigracji. W Morasku centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ks. Michał Wilkosz, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Koncelebrowali: ks. Krzysztof Olejnik, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Marek Grygiel, ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego i ks. Jerzy Sowa, nasz kapelan.

W swojej homilii ks. rektor bardzo mocno podkreślił wartość wiary, dzięki której możemy zwyciężać w walce duchowej o zbawienie własne i tych, którzy są nam powierzeni. Treści do tego tematu dostarczyły obrazy, jakie ukazały się nam w czytaniu fragmentu Apokalipsy św. Jana. Były nimi Smok jako potężnie uzbrojona Bestia oraz stająca z nim do walki nieuzbrojona, słaba Niewiasta. Bestia wydaje się być w dzisiejszym świecie nie do pokonania, uosabia bowiem potężną inteligencję, wiedzę, pożądliwość i władzę. Odpowiedź na pytanie o to, kto tak mocne stworzenie mógłby pokonać, przynosi właśnie wiara.

Odnosząc się do codziennej prozy życia emigracyjnego ks. Michał zaznaczył, że życie wiarą jest niełatwym, a czasem wręcz heroicznym wyzwaniem, bowiem „praca wśród Polonii polega na poświęceniu życia dla Polaków na emigracji, na złożeniu się w ofierze dla dzieła, do którego idę.” Jako osoby odpowiedzialne za kształtowanie wiary w drugim człowieku, jesteśmy ciągle wzywani do postawy ofiarności ducha, z której wiara się rodzi.

Na zakończenie ks. rektor ukazał nam raz jeszcze Niewiastę, którą jest Maryja Królowa Polski. To Ona będzie dla nas zawsze wzorem: „Widzimy Ją przede wszystkim jako Ikonę wiary; wiary, która rodzi się z ofiarowania dla drugiego. Dzięki takiemu ofiarowaniu wzrasta nie tylko moja prywatna wiara, ale daje też fundament do wzrostu wiary w drugim człowieku.” Takiej postawy ducha życzył wszystkim uczestnikom liturgii ks. rektor, a wtedy „możemy być spokojni o Polskę i o Polonię na całym świecie.”

Zdjęcia