30 kwietnia 2022 r. w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie miało miejsce sympozjum „Rola duszpasterstwa w podtrzymaniu tożsamości narodowej poza granicami kraju”.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ordynariusza polowego Wojska Polskiego ks. bp Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Piotra Turzyńskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego. 

W sympozjum wzięli udział m.in.  Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Minister Jan Dziedziczak, Dyrektor departamentu w KPRM ds. Polonii Jan Badowski, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Ksiądz Leszek Kryża TChr.

Wśród prelegentów była ponadto M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna naszego Zgromadzenia, która wygłosiła referat zatytułowany „Geneza struktur duszpasterstwa emigracyjnego”, nakreślając w nim kształtowanie się opieki duszpasterskiej Kościoła nad polskimi emigrantami z perspektywy historycznej.

Referat M. Ewy Kaczmarek MChR

Zdjęcia (fot. Polonijna Agencja Informacyjna)