W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wspólnota Sióstr Misjonarek z Warszawy przeżywała srebrny jubileusz posługi w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.

Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Proboszcz Mariusz Czyżewski, ks. Prałat Krzysztof Jackowski – wieloletni proboszcz parafii, na którego zaproszenie siostry podjęły posługę oraz ks. Leszek Kryża SChr. Podczas liturgii siostry odnowiły zakonne śluby. Swoją obecnością zaszczyciły nas siostry, które pochodzą z parafii oraz te, które w niej pracowały.

Po Eucharystii był czas rozmów z parafianami przy kawie i cieście, w czasie których można było usłyszeć dużo wspomnień, podziękowań i ciepłych słów dotyczących 25-letniej posługi sióstr w parafii.

Zdjęcia