Z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przekazał życzenia zgromadzeniom, które tego dnia obchodzą swoje tytularne święto i są bezpośrednio zaangażowane w posługiwanie pośród polskich emigrantów - Siostrom Misjonarkom oraz Towarzystwu Chrystusowemu:
 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 
Sługa Boży, kard. August Hlond, którego 140. rocznicę urodzin w bieżącym roku obchodzimy, podczas homilii w ramach VI Kongresu Chrystusa Króla w 1939 roku w Lublanie powiedział, że święto Chrystusa Króla jest „świętem prawdy objawionej, świętem jej głosicieli i obrońców”. Do tego grona należą Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej!
 
Z okazji Waszego patronalnego święta życzę Wam potrzebnych sił fizycznych i duchowych, koniecznych do głoszenia i bronienia prawdy o Bogu miłującym człowieka  i o człowieku, z którym się Bóg solidaryzuje, czego najwyższym przykładem jest Chrystus - Król Wszechświata, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Służcie nadal naszym rodakom - polskim emigrantom, naśladując Jezusa i dochowując wierności woli założycieli Waszych Zgromadzeń - kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego.
 
Uroczystość Chrystusa Króla skłania mnie także do wyrażenia wdzięczności Bogu za Wasze powołanie i za Waszą oddaną posługę dla Polonii i wśród Polonii. Modlę się, byście cieszyli się hojnymi łaskami Jezusa i znajdowali w realizacji swego powołania jak najwięcej radości.
 
Ponieważ co dopiero zostałem wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na kolejną kadencję, dlatego ośmielam się też prosić o modlitwę w intencji mojego pasterzowania. Serdecznie Wam dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na dalszą dla dobra naszych braci i sióstr, polskich emigrantów.
 
Zawierzam Was Chrystusowi Królowi Wszechświata i z serca błogosławię na bycie głosicielami i obrońcami prawdy objawionej!
 
Bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 
Warszawa, 19 listopada 2021 r.