9 września z odwiedzinami do Sióstr Misjonarek w Budapeszcie udała się M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, wraz z s. Urszulą Fabisiak, sekretarką generalną Zgromadzenia.

Jednym z powodów wizyty było, obok spotkania z pracującymi tu s. Stanisławą Kwiręg i z s. Weroniką Jaworską, dostarczenie dla tutejszej Polonii niedawno wydanych książek „Z nadzieją na przetrwanie”. Publikacja zawiera ponad dwadzieścia wywiadów z osobami, które doświadczyły zsyłki na Syberię podczas II wojny światowej, a obecnie mieszkają za granicą. Pisałyśmy o tym niedawno we wcześniejszym artykule.

Niedzielna Eucharystia pod przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Grzelaka SChr zjednoczyła w modlitwie miejscowych parafian i gości. Jej przedłużeniem było miłe spotkanie w Domu Polskim przy kawie i cieście i rozmowy o radościach i problemach dzisiejszej Polonii węgierskiej.

Siostry Misjonarki pracują przy parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie od 2000 r. Głównym ich zajęciem jest katechizacja dzieci i młodzieży w szkołach polskich, przygotowanie do sakramentów świętych: Komunii i bierzmowania. Siostry obejmują także swoją opieką seniorów. Ponadto dbają o zakrystię w kościele i czuwają nad liturgią. Uczestniczą oraz współtworzą wydarzenia religijne, patriotyczne i kulturalne, włączając się w życie Polonii i Kościoła na Węgrzech. 

Zdjęcia