Dnia 28.05.2023 w uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyło się w Mediolanie Święto Narodów - Festa Della Gente. To spotkanie emigrantów różnych narodowości miało miejsce w Rozzano pod Mediolanem.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył metropolita Mediolanu abp Mario Delpini. Arcybiskup wezwał wspólnoty emigrantów do dzielenia się swoimi charyzmatami w Kościele lokalnym, tak aby przezwyciężały pokusę życia podzielonego tylko na „wyspy rodaków”. Wszyscy jesteśmy powołani do wspólnego budowania Kościoła powszechnego. Duch Boży napełnia nas szczególnymi darami, ale zawsze dla dobra wspólnego: tylko w ten sposób rozpoznajemy skarby, których Bóg nam udziela, nie dobra materialne, nie bogactwa, które być może można wykorzystać do prowadzenia wojny, ale dary, które Pan włożył w każdego z nas. Zadajcie sobie pytanie – mówił Arcybiskup, zwracając się do wiernych – jaki jest wasz charyzmat, szczególny dar waszego narodu, czym jako wspólnota etniczna możecie ubogacić Kościół Mediolański?

My jako wspólnota Kościoła polskiego doświadczyliśmy przepięknego spotkania z ludźmi z całego świata, ale też sami ze sobą. Był czas modlitwy, czas wspólnego posiłku i czas rekreacji. Jako grupa polonijna z naszymi rodzinami przygotowaliśmy słodki poczęstunek. Po południu był czas na chwile animacji i biesiady poszczególnych wspólnot etnicznych. Nasze dzieci również wzięły w tym czynny udział. To bardzo ciekawe doświadczenie dla nas i dla naszych rodaków żyjących we Włoszech.

Słowo ks. Arcybiskupa, aby rozpoznać i wsłuchać się w Jezusa obecnego, gromadzi nas tu wszystkich, na włoskiej ziemi nie tylko po to, aby podziękować za gościnną dla nas ziemię, ale też przede wszystkim po to by znaleźć „wodę , która tryska na życie wieczne” Za wszystko Bogu niech będą dzięki.

Zdjęcia