Abyście byli jednego ducha i jednej myśli... Jasełka, które zostały przedstawione w PMK Niederrhein w kościele św. Juliany w Duisburgu i w kościele św. Konrada w Moers, pięknie wkomponowały się w teksty Słowa Bożego, które wybrzmiały w III Niedzielę Zwykłą, 22 stycznia:
 
"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele". (Iz 8, 23b) 
 
"Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli". (1 Kor 1, 10)
 
"Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". (Mt 4, 17)
 
Rodzice, młodzież, dzieci wiele wysiłku włożyli, by przygotować oprawę muzyczną, charakteryzację, scenografię, a także opanować teksty. W ich wysiłkach wspierała s. Bożena Sienkiewicz.