W sobotę 1 października w budapeszteńskiej Bazylice św. Stefana odbyła się Msza Święta Narodów, której przewodniczył ks. dr Ferenc Cserháti biskup pomocniczy Diecezji Ostrzyhomsko-Budapeszteńskiej sprawujący opiekę duszpasterską nad Węgrami za granicą i obcokrajowcami mieszkającymi na Węgrzech.

Modlono się o jedność narodów i pokój na świecie. We Mszy uczestniczyli wierni różnych narodowości i grup etnicznych wśród nich Polacy, nasze siostry i polskie dzieci. Ubrane w stroje krakowskie niosły dary w postaci chleba, Alina Fulár po polsku śpiewała psalm, a Bogusława Nojbert-Nagy odmówiła Modlitwę Wiernych.

Obok chórów wietnamskiego i hiszpańskiego śpiewał Chór św. Kingi działający przy naszej polskiej parafii i Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha.

Zdjęcia

(oprc. BBSz, fot. B.Pál)