Wszystko zrobię dla nieba, tam moja ojczyzna, tam odnajdę moją Matkę w całym blasku Jej chwały i z Nią, w pełni bezpieczna, będę się radować szczęściem samego Jezusa.

Po raz pierwszy w historii relikwie św. Bernadetty pielgrzymują po Anglii, Szkocji i Walii niosąc łaski i przesłanie z Lourdes. Nawiedzają 51 kościołów i katedr zapraszając do modlitwy, refleksji i duchowej odnowy. Na drodze peregrynacji stanęła także diecezja Lancaster, której patronką jest Matka Boża z Lourdes.

22 września relikwie Świętej nawiedziły katedrę w Lancaster, gdzie miałyśmy możliwość uczestniczenia we Mszy św. przy relikwiach wraz z przyjęciem sakramentu namaszczenia chorych. Jako polska wspólnota mieliśmy też przywilej modlenia się w naszym ojczystym języku podczas różańca św. i odmówionej litanii do Matki Bożej z Lourdes. Przez wstawiennictwo św. Bernadetty wypraszaliśmy potrzebne łaski dla naszych rodzin, wspólnot, parafii.

Św. Bernadetto z Soubirous, módl się za nami.

Zdjęcia