W dniach od 24 do 29 sierpnia wspólnota Spragnieni działająca przy parafii MB Królowej Polskich Męczenników w Warszawie wraz z s. Małgorzatą Michalik i ks. Pawłem Jasiną TChr przebywali w Rzymie. 

Wspólnota rozpoczęła swoje pielgrzymowanie od Mszy Świętej przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra. Odkrywając wartość bycia razem, zwiedzali świątynie, budowle starożytne, gotyckie, barokowe i renesansowe. Dzieła te olśniewały bogactwem zdobień, ilością i jakością dzieł sztuki oraz mnogością relikwii świętych Kościoła.

Codzienna Eucharystia, wspólnotowa i indywidualna modlitwa oraz niekończące się dyskusje wieczorne o Kościele, powołaniu i relacji z Bogiem były umocnieniem i przygotowaniem się do przeżywania kolejnego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

Zdjęcia