Wspólne oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia w Parafii Bożego Miłosierdzia w Manchester wypełnione było różnymi wydarzeniami, które miały na celu jeszcze bardziej otworzyć nasze serce na przychodzącego Pana.

Razem z księżmi posługującymi na Parafii oraz z naszymi rodakami staraliśmy się jak najlepiej przygotować do świąt. Codziennie o 7.00 rano gromadziliśmy się na Roratach, gdzie słuchając Słowa Bożego, chcieliśmy jak najmocniej wejść w tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Nie zabrakło także Mszy Świętej Roratnej z udziałem dzieci, w godzinach wieczornych, podczas której ks. Sławomir w swoich kazaniach, zachęcał najmłodszych Parafian do podejmowania kolejnych kroków, pomagających przygotować się im na Święta Narodzenia Pańskiego.

W czas Adwentu wpisało się także wspomnienie jakże ważnego świętego św. Mikołaja. Z tej okazji dla dzieci naszej Parafii, został zorganizowany Bal, który zgromadził najmłodszych i ich rodziców. Wspólna zabawa, liczne konkursy, urozmaiciły czas spotkania ze świętym. Każde dziecko otrzymało wymarzony prezent, a wielkiej radości ze wspólnego spotkania nie było końca.

Katechezy i spotkania z dziećmi, które były prowadzone przez siostry i p. Agnieszkę, w doskonały sposób pomogły w przybliżeniu tematyki Adwentu oraz ukazaniu prawdziwego sensu świętowania Bożego Narodzenia najmłodszym parafianom.

Czas Adwentu uwieńczyły Święta Bożego Narodzenia. Podczas Pasterek, które odbyły się w Kościele Bożego Miłosierdzia w Manchester, razem z polakami żyjącymi w Anglii dziękowaliśmy Dobremu Bogu za to, że zechciał stać się jednym z Nas i prosiliśmy o potrzebne łaski.

Zdjęcia (ze strony internetowej Polskiej Parafii Manchester)