Ważniejsze daty z przebiegu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Ignacego Posadzego:

17 stycznia 2001 - Uroczyste rozpoczęcie procesu w archikatedrze poznańskiej

12-13 stycznia 2007 - Ekshumacja i rekognicja doczesnych szczątków Sługi Bożego

20 stycznia 2007 - Translacja

Wszechmogący wieczny Boże, który przez krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w Słudze Twoim Ojcu Ignacym, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów, uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania, a dla zwiększenia Twojej chwały udziel mi łaski _____________, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W dniu 14 maja 2009 roku, podczas uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Szadłowicach, gdzie urodził się i przyjął pierwsze sakramenty Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, licznie zebrani parafianie dziękowali Bogu za zakończony etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego ich Rodaka. Eucharystii przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, który wygłosił również okolicznościowe Słowo Boże. W koncelebrze brali udział kapłani i klerycy Towarzystwa Chrystusowego z przełożonym generalnym ks. Tomaszem Sielickim oraz kapłani diecezji gnieźnieńskiej.
 

Od ponad ośmiu lat Kościół pochyla się nad życiem, modlitwą i pracą Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego badając świętość jego życia i heroiczności cnót. 6 maja 2009 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbyła się ostatnia publiczna i uroczysta sesja diecezjalnego etapu postępowania kanonizacyjnego Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego. Bezpośrednio po jej zakończeniu abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, odprawił Mszę Świętą dziękczynną, jednocześnie polecając Panu Bogu sprawę dalszego przebiegu procesu i beatyfikacji Sł. B. O. Ignacego Posadzego.