3 listopada 2008 r. w Gelsenkirchen, wspólnota Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracująca wśród Polonii Niemieckiej, rozpoczęła świętowanie Roku Jubileuszowego Zgromadzenia.
Uroczystość została połączona z Dniem Skupienia, któremu przewodniczył o. Andrzej.

30 września 2008 r., w dzień poprzedzający  wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki naszego Zgromadzenia, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla pracujące na Białorusi spotkały się na dniu skupienia w Nieświeżu. 

Wspólną modlitwą  rozpoczęły dziękczynienie Bogu za dar 50 lat istnienia i posługi Zgromadzenia.

W dniach od 27-28 września Siostry Misjonarki Chrystusa Króla pracujące w Australii rozpoczęły obchody Roku Jubileuszowego. Zainaugurowała je uroczysta Msza Święta odprawiona z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas spotkania sióstr jak i na cały Rok Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Przybylak, Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego.

Dnia 20 września 2008, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pracujące w Brazylii spotkały się w Alto Paraguacu, gdzie od 20 lat pracują przy parafii Świętego Stanisława, by wspólnie uczestniczyć w jubileuszowych uroczystościach Zgromadzenia. Świętowanie rozpoczęły Nieszporami i odczytaniem Listu Przełożonej Generalnej, ogłaszającym otwarcie Roku Jubileuszowego.