List Sekretariatu Stanu Solicy Apostolskiej skierowany na ręce przełozonej generalnej, M. Edyty Rychel MChR z okazji Jublileuszu 50 lat istnienia Zgromadzenia: "Wielebna Matko, Jego Świątobliwość Benedykt XVI, poinformowany o obchodach 50-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, jednoczy się w dziękczynnej modlitwie.
 
jubileuszOjciec Święty dziękuje Bogu za wszelkie dobro, jakie w ciągu tego półwiecza dokonało się dzięki wytrwałej pracy Sióstr, wspierających duchowo polskich emigrantów na różnych kontynentach, zgodnie z charyzmatem, jaki nakreślił Założyciel Sługa Boży O. Ignacy Posadzy. Wszystkim Siostrom należy się wdzięczność za zaangażowanie i troskę o szerzenie Królestwa Bożego i umacnianie wiary w sercach tych, którzy pozostają z dala od Ojczyzny, środowiska i najbliższych.
 
Obejmując modlitwą całe Zgromadzenie i wszystkich biorących udział w jubileuszowych uroczystościach, Ojciec Święty wyprasza potrzebne łaski i z serca udziela swojego Apostolskiego Błogosławieństwa,
 
Oddany w Panu
 
Arcybiskup Fernando Filoni
 
Substytut"