15 września 2008 w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej uroczystą Eucharystią o godzinie 11.00 zainaugurowało świętowanie Roku Jubileuszowego Zgromadzenia. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Sielicki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego.
 
Na uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych Sióstr Misjonarek był obecny Zarząd i Rada Generalna Towarzystwa Chrystusowego.  
 
Uroczystą Eucharystię poprzedziła półgodzinna adoracja, oparta na przesłaniach skierowanych do nasz przez naszego Założyciela, Sł. Bożego O. Ignacego Posadzego. Następnie wraz z księżmi Chrystusowcami jako jedna rodzina otoczyliśmy Chrystusowy ołtarz dziękując Bogu Najwyższemu, że pozwala iść całemu Zgromadzeniu śladami, jakie przed  50 laty zostały tu postawione.
 
„Jest co świętować” – powiedział w swojej homilii ks. Generał. „Ojciec zastanawiał się, czy znaki, które otrzymywał i to wewnętrzne przynaglenie jest od Ducha Świętego. Ten okres 50 lat jest potwierdzeniem, że jest to sprawa Boża. Historia pokazuje nam, jak Zgromadzenie Sióstr Misjonarek i Towarzystwo Chrystusowe są ważnymi dziełami. Fale emigracyjne przychodzą jedna po drugiej. (…) Dziś emigranci dobrze dają sobie radę za granicą. Potrafią znaleźć pracę, mieszkanie itd… Ale jest jakiś zgrzyt, jeśli chodzi o modlitwę. Bo jak tu się modlić w obcym języku? Jak się spowiadać?”. Wszyscy jesteśmy pewni, że nie ma wątpliwości, dzieło założone dokładnie 50 lat temu jest sprawą Bożą. Dlatego dziś dziękujemy Chrystusowi Królowi i Jego Matce za wszystkie łaski i cudowną, macierzyńską opiekę.