Wyrażamy ogromną wdzięczność za każdy dar serca - wsparcie finansowe - skierowane na potrzeby Zgromadzenia i jego misji wobec polskich emigrantów. Wszystkich dobroczyńców naszej wspólnoty otaczamy modlitwą, wypraszając Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, zwłaszcza podczas comiesięcznych Mszy Świętych. 

Wpłaty można dokonywać na konto Banku PKO, nr rachunku 84 1020 4027 0000 1502 0411 3510

Bóg zapłać!