Postulat2021POSTULAT, pierwszy etap formacji ma pomóc w pogłębieniu życia chrześcijańskiego, poznaniu życia zakonnego i utwierdzeniu w powołaniu w naszym Zgromadzeniu przez modlitwę, naukę i pracę. W momencie przyjęcia do postulatu kandydatka otrzymuje sukienkę i medalik.

 

Nowicjat2021NOWICJAT jest czasem głębszego poznania i ukochania Jezusa, a także poznania duchowości i posłannictwa naszego Zgromadzenia oraz przygotowania do pracy apostolskiej. Siostry rozpoczynające nowicjat otrzymują swój pierwszy habit i biały welon. Przez całe dwa lata, w oddaleniu od rodziny i najbliższych, w ciszy nowicjackiej kaplicy wsłuchują się w głos Mistrza, za Którym chcą pójść przez całe swoje życie. Aby lepiej poznać i pokochać Osobę Jezusa Chrystusa, siostry nowicjuszki zdobywają wiedzę teologiczną na wykładach i studium. Ponadto przede wszystkim szukają odpowiedzi na pytanie: czy ich wybór jest prawdziwy. Jest to czas ukochania Jezusa Chrystusa całą mocą młodzieńczego serca, z oddaniem Mu siebie do całkowitej dyspozycji. Siostry poznają też różne obowiązki i prace potrzebne w dalszym życiu zakonnym. Po ukończeniu nowicjatu, siostry składają pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, by sercem oddanym Bogu z radością służyć naszym Rodakom rozsianym po wszystkich lądach świata.

 

Juniorat 2022Kolejnym etapem jest JUNIORAT, trwający w naszym Zgromadzeniu zasadniczo pięć lat, w ciągu których siostry juniorystki żyją w ślubach czasowych. W okresie junioratu siostry w jeszcze pełniejszy sposób dążą do zjednoczenia z Chrystusem poprzez nieustanne pogłębianie swojej formacji. Ma to miejsce poprzez życie oparte na radach ewangelicznych w konkretnych zadaniach wyznaczonych przez Zgromadzenie na różnych placówkach i w różnych obowiązkach. Ważnym zadaniem junioratu jest też formacja specjalistyczna polegająca na dalszym kształceniu, przygotowującym juniorystki do pracy wśród Polonii za granicą.

 

Czas junioratu kończy złożenie profesji wieczystej. Chwila ślubowania Bogu wyłącznej miłości na wieczność otwiera etap FORMACJI STAŁEJ, trwającej całe życie.