W domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w Poznaniu mieści się Sala Pamięci Ojca Ignacego oraz Sala Zgromadzenia. W części poświęconej naszemu Założycielowi zgromadzone są pamiątki po Słudze Bożym: m. in. zdjęcia, książki, które czytał i wydał, notatki, szaty i paramenta liturgiczne, rzeczy osobiste i wiele innych ciekawych przedmiotów.

W dniach od 17 do 19 stycznia 2014 r. przeżywałyśmy w naszej wspólnocie zakonnej uroczystości związane z 30. rocznicą odejścia do Domu Ojca naszego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego. I tak w piątek 17 stycznia, dokładnie 30 lat po śmierci O. Ignacego uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej o godz. 17.00 w małej kaplicy seminarium Towarzystwa Chrystusowego, miejscu, gdzie jest pochowany.

Trwają obchody Roku Sł. B. Ojca Ignacego Posadzego. 21 marca 2009 roku w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, w Morasku na wspólnej modlitwie spotkali się Siostry Misjonarki wraz z przedstawicielami Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.