Wiadomości z Europy

Korzystając z międzysemestralnej przerwy w szkole zorganizowałyśmy półkolonie pt. ”Bądźmy miłosierni jak nasz Ojciec”. Na trzydniowe spotkania zaprosiłyśmy dzieci z naszej polskiej parafii. Dzieci zaznajamiały się z obrazem Jezusa Miłosiernego, życiem i przesłaniem s. Faustyny i samym znaczeniem słowa „miłosierdzie”. Był też czas na wspólną zabawę, quizy, z którego każdego dnia wyłaniał się zwycięzca, oraz różnego rodzaju aktywizacje. W ramach dobrych uczynków nasi mali uczestnicy zrobili świąteczne kartki wielkanocne dla chorych z naszej parafii.

Wyjątkowym punktem naszych spotkań była codzienna krótka modlitwa w naszej domowej kaplicy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Zawierzamy dobremu Bogu te dzieci i ich rodziny. Jezu, ufamy Tobie!

W dniach 29.I.2016 do 2.II.2016 roku siostry mistrzynie: s. Jadwiga Kot, s. Małgorzata Michna i s. Stanisława Kwiręg wzięły udział w Międzynarodowym Spotkaniu Osób Konsekrowanych zamykającym Rok Życia Konsekrowanego, które odbyło się w Rzymie. Uroczystości rozpoczęły się liturgią Słowa w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył abp Jose R. Carballo. Program spotkania wypełniony był wspólnymi modlitwami, spotkaniami i refleksją nad różnymi formami życia konsekrowanego.

Spotkanie osób konsekrowanych w Preston

Antycypując dzień Życia Konsekrowanego 30.01.2016 r. uczestniczyłyśmy w spotkaniu osób zakonnych diecezji Lancaster, które odbyło się w domu zakonnym Little Sisters of the Poor w Preston w Wielkiej Brytanii. Wraz z biskupem Michaelem Campbell OSA uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej, a wcześniej wysłuchałyśmy konferencji ascetycznej dotyczącej bycia świadkiem Jezusa w świecie.

Była to również sposobność spotkania się z siostrami i braćmi zakonnymi. Tym samym wspólnie zakończyliśmy z wdzięcznością rok Życia Konsekrowanego.

Jak corocznie, siostry pracujące w Wielkiej Brytanii spotkały się , by uczestniczyć w sesji formacyjnej. Spotkanie miało miejsce w Penrhos w dniach 23-25.01.2016. W trwającym Roku Miłosierdzia reflektowałyśmy przede wszystkim nad Bożym miłosierdziem w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in miseriordia. Było to doświadczenie wspólnotowe, jak też indywidualne. Miłosierdzie oznacza szczególną potęgę miłości, która jest większa niż grzech i niewierność.

Stając przed obrazem Jezusa Miłosiernego, powierzamy się Jego odwiecznej miłości...

Zobacz galerię