Wiadomości z Europy

„Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Wzywaj radośnie Pana, cała ziemio, śpiewajcie, cieszcie się i grajcie” (Ps 98,3-4) Radosne świętowanie Bożego Narodzenia w Nieświeżu rozpoczęłyśmy przed Pasterką. O godz. 21.30 w świątyni odbyło się Misterium o Bożym Narodzeniu, które pomogło bardzo licznie zebranym wiernym głębiej przeżyć prawdę o wcieleniu Bożego Syna.

W niedzielę 18 grudnia 2016 r. w Sali Teatralnej Parafii Polskiej w Atenach odbył się po raz kolejny już Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, organizowany dla uczniów Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. W spotkaniu kolędowym wzięły udział 22 klasy naszej szkoły, scholka dziecięca i młodzieżowa oraz uczniowie ze świetlicy szkolnej.