Wiadomości z Europy

100. rocznica wyzwolenia Polski po 123 latach niewoli to wydarzenie poruszające do głębi każde polskie serce w kraju i za granicą. W Bolonii gromadzimy się u stóp Jezusa Eucharystycznego, by dziękować za wolność i prosić w intencji naszej Ojczyzny. Polska Msza św. ubogacona śpiewem chórku polonijnego. Wybrzmiewają piękne pieśni, a wśród nich: „Bogurodzica”.