Wiadomości z Europy

Spotkanie osób konsekrowanych w Preston

Antycypując dzień Życia Konsekrowanego 30.01.2016 r. uczestniczyłyśmy w spotkaniu osób zakonnych diecezji Lancaster, które odbyło się w domu zakonnym Little Sisters of the Poor w Preston w Wielkiej Brytanii. Wraz z biskupem Michaelem Campbell OSA uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej, a wcześniej wysłuchałyśmy konferencji ascetycznej dotyczącej bycia świadkiem Jezusa w świecie.

Była to również sposobność spotkania się z siostrami i braćmi zakonnymi. Tym samym wspólnie zakończyliśmy z wdzięcznością rok Życia Konsekrowanego.

Jak corocznie, siostry pracujące w Wielkiej Brytanii spotkały się , by uczestniczyć w sesji formacyjnej. Spotkanie miało miejsce w Penrhos w dniach 23-25.01.2016. W trwającym Roku Miłosierdzia reflektowałyśmy przede wszystkim nad Bożym miłosierdziem w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in miseriordia. Było to doświadczenie wspólnotowe, jak też indywidualne. Miłosierdzie oznacza szczególną potęgę miłości, która jest większa niż grzech i niewierność.

Stając przed obrazem Jezusa Miłosiernego, powierzamy się Jego odwiecznej miłości...

Zobacz galerię

W niedzielę 17 stycznia, kiedy Kościół przeżywał Światowy Dzień Emigranta i Uchodźcy w Duisburgu i Moers, oraz 23 stycznia w Kleve i 24 stycznia w Neukirchen-Vluyn, dzieci z Polskiej Misji Katolickiej Duisburg Niederhein przedstawiły podczas Mszy św. Jasełka. Tematem tegorocznego przedstawienia był pokłon przedstawicieli różnych stron Polski Dzieciątku Jezus i Jego Matce. W słowach składanego hołdu wyrażana była wdzięczność za łaskę wiary i opiekę Matki Najśw. nad naszym Narodem.

Tekst Jasełek napisała s. Milena z Moraska, a organizacją Jasełek zajęła się s. Bożena.

Zobacz galerię