Wiadomości z Polski

30 czerwca w Morasku miały miejsce obłóczyny trzech sióstr postulantek. Poprzez obrzęd nałożenia habitu i welonu swój nowicjat i życie zakonne rozpoczęły: Rozalia Głombiowska, Zofia Starczewska i Martyna Okpisz. Podniosłej uroczystości przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Tomasz Kulka.

25 czerwca siedem sióstr juniorystek ponowiło swoją czasową profesję zakonną. Były to: s. Teresa Pluta, s. Anna Wszołek, s. Anna Dybał, s. Ewelina Majkowska, s. Katarzyna Ozar, s. Ilona Paprocka i s. Joanna Psionka. Eucharystii, podczas której siostry odnowiły śluby, przewodniczył ks. Jacek Hadryś, wieloletni spowiednik Zgromadzenia.