Wiadomości z Polski

Jak co roku, w przerwie świątecznej w Morasku, odbyło się spotkanie formacyjne junioratu. W tym czasie swoją posługą towarzyszył siostrom ks. dr Mirosław Łanoszka z Tarnowa. Głoszone przez niego Słowo i świadectwo życia koncentrowało się na fundamencie życia zakonnego – relacji z Panem – Nic poza Nim.

„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. (1 J 1, 1-3)