Wiadomości z Polski

W dniach 6 i 7 sierpnia swoje doroczne spotkanie miały siostry przełożone z kraju i zagranicy. Tematowi Posługi przełożonej we wspólnocie towarzyszyła myśl, którą w jednej ze swoich konferencji wypowiedział nasz Założyciel, o. Ignacy Posadzy: „przełożona […] jest właściwie matką i ojcem. Matką z sercem, która pochyla się nad każdą potrzebą dziecka, a zarazem ojcem, bo musi być dyscyplina, musi być karność.”