Wiadomości z Polski

25 czerwca siedem sióstr juniorystek ponowiło swoją czasową profesję zakonną. Były to: s. Teresa Pluta, s. Anna Wszołek, s. Anna Dybał, s. Ewelina Majkowska, s. Katarzyna Ozar, s. Ilona Paprocka i s. Joanna Psionka. Eucharystii, podczas której siostry odnowiły śluby, przewodniczył ks. Jacek Hadryś, wieloletni spowiednik Zgromadzenia.

24 czerwca 2018 r. w domu generalnym Sióstr Misjonarek w Morasku odbyła się uroczystość pierwszych ślubów zakonnych w naszym Zgromadzeniu. Tego dnia pierwszą profesję ślubowały cztery siostry nowicjuszki: s. Dominika Ruta, s. Marta Myrcik, s. Aneta Szkarłat i s. Monika Radecka. 

14 czerwca 2018 roku w Morasku odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Międzyzakonnego Ośrodka Formacji Początkowej (MOFP) w roku formacyjnym 2017/2018. Mszę świętą sprawował Ks. Andrzeja Magdziarz – wykładowca Liturgiki w MOFP. Po Mszy Świętej był czas na wspólne świętowanie.