Wiadomości z Polski

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. odbyła się w domu głównym sesja formacyjna, która została poświęcona tematowi ślubu czystości, zgodnie z planem formacyjnym Zgromadzenia przewidzianym na bieżący rok. Sesję adresowaną do sióstr profesek poprowadzili znani nam już dobrze ojcowie dominikanie: o. Norbert Kuczko OP i o. Łukasz Kubiak OP.