Wiadomości z Polski

Wieczorem w piątek 1 lipca przeżywałyśmy w domu generalnym w Morasku ceremonię obłóczyn. Osiem postulantek: Izabela Krzewina, Dominika Ruta, Marta Myrcik, Anita Guzy, Aneta Szkarłat, Emilia Kokowicz, Martyna Żołądek i Monika Radecka rozpoczęło tego dnia życie zakonne w nowicjacie naszego Zgromadzenia.

W sobotę 25 czerwca rozpoczęło się w Morasku spotkanie junioratu. Jak co roku, najpierw siostry uczestniczyły w uroczystości pierwszych ślubów zakonnych, które odbywały się w niedzielę. Kolejny dzień, poniedziałek, był czasem skupienia, który poprowadził ks. Sylwester Marzec SChr.