Wiadomości z Polski

S. Bogusława Wróblewska CSSFDnia 18 lutego 2016 roku w Infirmerii Domu Prowincjalnego Sióstr Felicjanek w Warszawie odeszła do Pana Siostra Maria Bogusława, Felicjanka (Teresa Wróblewska z Dąbrowy Dzięciel). Siostra Maria Bogusława przeżyła 85 lata, w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek - 66. U początków naszego Zgromadzenia Siostra Bogusława pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu w Morasku.

W dniach 8-11 lutego 2016r. odbyła się II tura rekolekcji zimowych pod hasłem „Błogosławieni”. Podobnie jak w styczniu, tematyka poszczególnych dni rekolekcyjnych była związana z duchowymi przygotowaniami do ŚDM w kluczu poszczególnych błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu... , ...czystego serca..., ...miłosierni...”.

Jedną z najistotniejszych akcji podejmowanych przez dzieci należące do ogniska misyjnego i scholki przy Sanktuarium NSPJ w Szczecinie jest misyjne kolędowanie. W minionym już roku czyniliśmy przygotowania do niego przez kolejne adwentowe soboty, własnoręcznie wykonując kartki świąteczne i pierniki. Dzieci mogły je potem podarować osobom samotnym, chorym i doświadczanym innymi trudnościami życiowymi. Samo kolędowanie rozpoczęliśmy przed Pasterką, wystawiając w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa krótkie przedstawienie.