Wiadomości z Polski

26 czerwca przeżywałyśmy w domu generalnym w Morasku kolejną ważną dla naszego Zgromadzenia uroczystość. Tego bowiem dnia jedenaście naszych sióstr juniorystek ponawiało swoją profesję czasową na kolejne lata dzielące je od ślubów wieczystych. Obrzęd ponowień miał miejsce podczas Eucharystii, którą celebrował ks. Przemysław Przybylski, kapłan archidiecezji poznańskiej, który też prowadzi w tych dniach dla sióstr ich doroczne spotkanie formacyjne. 

25 czerwca 2017 r. w domu generalnym Sióstr Misjonarek w Morasku miała miejsce radosna uroczystość pierwszych ślubów zakonnych w naszym Zgromadzeniu. Tego dnia pierwszą profesję ślubowały cztery siostry nowicjuszki: s. Ewelina Majkowska, s. Katarzyna Ozar, s. Ilona Paprocka i s. Joanna Psionka.