Wiadomości z Polski

W dniu 18 lutego br. w Biurze Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji w Warszawie obradowała Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Przedmiotem obrad była min. Organizacja Kongresu Młodzieży Polonijnej, obchody 1050. rocznicy chrztu Polski w duszpasterstwie polskojęzycznym oraz temat przygotowania Kongresu Nowej Ewangelizacji w środowiskach polonijnych - który zaprezentował bp Grzegorz Ryś. Na spotkanie zaproszony został Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP oraz Kazimierz Kuberski - Kierownik Biura ds. Kontaktów z Polakami za Granicą.

S. Bogusława Wróblewska CSSFDnia 18 lutego 2016 roku w Infirmerii Domu Prowincjalnego Sióstr Felicjanek w Warszawie odeszła do Pana Siostra Maria Bogusława, Felicjanka (Teresa Wróblewska z Dąbrowy Dzięciel). Siostra Maria Bogusława przeżyła 85 lata, w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek - 66. U początków naszego Zgromadzenia Siostra Bogusława pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu w Morasku.

W dniach 8-11 lutego 2016r. odbyła się II tura rekolekcji zimowych pod hasłem „Błogosławieni”. Podobnie jak w styczniu, tematyka poszczególnych dni rekolekcyjnych była związana z duchowymi przygotowaniami do ŚDM w kluczu poszczególnych błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu... , ...czystego serca..., ...miłosierni...”.

Jedną z najistotniejszych akcji podejmowanych przez dzieci należące do ogniska misyjnego i scholki przy Sanktuarium NSPJ w Szczecinie jest misyjne kolędowanie. W minionym już roku czyniliśmy przygotowania do niego przez kolejne adwentowe soboty, własnoręcznie wykonując kartki świąteczne i pierniki. Dzieci mogły je potem podarować osobom samotnym, chorym i doświadczanym innymi trudnościami życiowymi. Samo kolędowanie rozpoczęliśmy przed Pasterką, wystawiając w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa krótkie przedstawienie.