Wiadomości z Polski

W sobotę 1 kwietnia w naszym domu w Tarnowie odbyło się skupienie wielkopostne. Wspólnie z dziewczętami z tarnowskich liceów pochylałyśmy się nad fragmentem z piętnastego rozdziału Ewangelii wg św. Jana. Wykorzystując alegorię o winnym krzewie zastanawiałyśmy się, jak my możemy „wszczepiać się” w Chrystusa, aby trwając w Nim wydawać w swoim życiu dobre owoce.