Wiadomości z Polski

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. na dziedzińcu kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie-Podjuchach odbyła się już trzecia edycja PCHLEGO TARGU PODJUCHY. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja parafian wokół misji niesienia pomocy potrzebującym członkom naszej wspólnoty parafialnej i osiedlowej.

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w Morasku odbyło się skupienie wielkopostne pod hasłem "Jak być szczęśliwym?" Ks. Wojciech Lech, prowadzący spotkanie, w czasie konferencji i kazań zapraszał 58-osobową grupę dziewcząt z różnych zakatków Polski, do odkrycia, że jedynym prawdziwym źródłem szczęścia jest Jezus, żywa relacja z Nim i zawierzenie Mu swojego życia.

W sobotę 1 kwietnia w naszym domu w Tarnowie odbyło się skupienie wielkopostne. Wspólnie z dziewczętami z tarnowskich liceów pochylałyśmy się nad fragmentem z piętnastego rozdziału Ewangelii wg św. Jana. Wykorzystując alegorię o winnym krzewie zastanawiałyśmy się, jak my możemy „wszczepiać się” w Chrystusa, aby trwając w Nim wydawać w swoim życiu dobre owoce.