Wiadomości z Polski

6 stycznia 2019 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego moraska wspólnota przeżywała swoją wizytę duszpasterską. „Po kolędzie” nas same oraz nasze mieszkania i miejsca pracy błogosławiło trzech kapłanów: ks. Marek Grygiel SChr, superior Księży Chrystusowców w Poznaniu, ks. Tomasz Kulka, proboszcz, i ks. Stanisław Jaskólski SChr, nasz kapelan.    

Jak co roku, w przerwie świątecznej w Morasku, odbyło się spotkanie formacyjne junioratu. W tym czasie swoją posługą towarzyszył siostrom ks. dr Mirosław Łanoszka z Tarnowa. Głoszone przez niego Słowo i świadectwo życia koncentrowało się na fundamencie życia zakonnego – relacji z Panem – Nic poza Nim.