Wiadomości z Polski

W pierwszym tygodniu ferii, już po raz trzeci odbyło się zimowisko dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Caritas. W tym roku odbyły się pod hasłem: „Być dobrym jak chleb", gdzie przez kolejne dni towarzyszył nam św. Albert Chmielowski i nie tylko:). Miś Albert wraz z bratem Albertem uczyli nas, jak pomagać innym i widzieć w każdym Pana Jezusa.